Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zajęcia praktyczne realizowane dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Wykaz klas z ZSM, które uczęszczają na zajęcia praktyczne do CKZ.

Technikum:

  • Klasa IIA - technik mechanik
  • Klasa IIIA - technik mechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  • Klasa Ia - mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • Klasa IIa - mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • Klasa IIIa - mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • Klasa IIe - mechanik pojazdów samochodowych