Zamówienia publiczne

Obecnie CKZ nie realizuje zamówień publicznych.