Projekty E F S

Centrum Ksztalcenia Zawodowego bierze udział w realizacji projektu z środków unijnych organizując szkolenie z Zespole Skół Nr 12 przygotowując przyszłe maturzystki do pracy jako wychowawca wypoczynku oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Absolwenci po skończonym szkoleniu i zdaniu egzaminów będą mogli być zatrudnieni w placówkach wypoczynku jako wychowawcy wypoczynku. Nabędą też umiejętności udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.