Kursy kwalifikacyjne - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, może uzyskać certyfikat "Operatra obrabiarek skrawajacych" po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego na kwalifikację K1(M 19) - Użytkowanie obravbiarek skrawających. Osoba, która ukończyła gimnazjum, aby uzyskać certyfikat "Operatora obrabiarek skrawających", musi uzupełnić wykształcenie ogólne na poziomie minimum ZSZ lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.

Osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie i ukończy kurs na kwalifikacę K1 (M 19) Użytkowanie obrabiarek skrawających i kurs K2 (M 44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urzadzeń oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym obu kwalifikacji, otrzyma certyfikat TECHNIKA MECHANIKA.

Osoba, która nie posiada wykształcenia średniego a chce uzyskać tytuł Technika mechanika musi uzupełnić wykształcenie ogólne średnie w Liceum Ogólnokształcącym lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.