Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi dokształcanie pracowników młodocianych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika: 
PobierzTerminarz 2020/2021  
Pobierz


Klauzula informacyjna  
Pobierz


Karta informacyjna  
Pobierz