Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi dokształcanie pracowników młodocianych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika:  Pobierz