Dyrekcja i Nauczyciele w C K Z

mgr inż. Jarosław Pawlaczyk
Dyrektor CKZ
mgr inż. Jarosław Pawlaczyk