Dyrekcja i Nauczyciele C K Z 2019/2020p.o. Dyrektor mgr Dorota Kaczmarek

z-ca Dyrektora mgr Anna Szmuda1. Graś Tomasz
2. Swaryczewski Grzegorz
3. Cierach Andrzej
4. Suliga Sławomir
5. Puzio Piotr
6. Józefowicz Dariusz
7. Blatkiewicz Piotr
8. Peszko Andrzej
9. Rybarczyk Stefan
10.Horoszko Jerzy
11.Bajraszewski Ryszard
12.Cieściów Wiesław
13.Dupcinowska- Poźniak Agnieszka
14.Kaczmarek Dorota
15.Łagunowicz Jan
16.Paszkowska Teresa
17.Szmuda Anna
18.Dobrzański Bogusław
19.Iwanko Andrzej
20.Kozak Bożena
21.Wyszyński Kazimierz
22.Woźnica Ewa
23.Pawlaczyk Sylwia
24.Pawlaczyk Jarosław
25.Szczerbak Helena
26.Zaborowska Izabela
27.Lindner- Cegieła Grażyna
28.Mojsiewicz Elwira
29.Karasiński Artur
30.Jodko Stanisław
31.Marcinkowski Piotr
32.Ląd Krzysztof
33.Ławreszuk Katarzyna
34.Borecki Tomasz
35.Brzytwa Honorata
36.Gierłowski Mikołaj
37.Matonoha Ewa
38.Niezborała Izabela
39.Mydłowski Tadeusz
40.Łazowska – Ciężka Katarzyna