Kursy kwalifikacyjne: Operator Obrabiarek Skrawajcych

Osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie gimnazjalne, może podjąć naukę na kursie kwalifikacyjnym K1(M 19) - Użytkowanie obrabiarek skrawających. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdania egzaminu przed komisją państwową, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie K1(M 19). Natomiast aby uzyskać certyfikat "Operatora obrabiarek skrawających", należy uzupełnić wykształcenie ogólne na poziomie, minimum ZSZ lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.

Osoba, posiadająca wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, może uzyskać certyfikat "Operatra obrabiarek skrawających" po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego na kwalifikację K1(M 19) - użytkowanie obrabiarek skrawających.

Osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie i ukończy kurs na kwalifikacę K1 (M 19) Użytkowanie obrabiarek skrawających i kurs K2 (M 44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym z obu kwalifikacji, otrzyma certyfikat TECHNIKA MECHANIKA.

Osoba, która nie posiada wykształcenia średniego oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny K1 (M 19) i K2 (M 44 ) a chce uzyskać tytuł Technika mechanika musi uzupełnić wykształcenie ogólne średnie w Liceum Ogólnokształcącym lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.