Kursy kwalifikacyjne: Elektryk

Osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie gimnazjalne, może podjąć naukę na kursach kwalifikacyjnym K1(E 7) - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i K2 (E 8) - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych i zdania egzaminu przed komisją państwową, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie K1(E 7) i K2 (E 8). Natomiast aby uzyskać certyfikat "Elektryka", musi uzupełnić wykształcenie ogólne na poziomie, minimum ZSZ lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.

Osoba, posiadająca wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, może uzyskać certyfikat "Elektryka" po ukończeniu kursów i zdaniu egzaminu państwowego na kwalifikację K1(E 7) - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i K2 (E 8) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie i ukończy kursy na kwalifikację K1 (E 7) i K2 (E 8) Elektryk i kurs K3 (E 24) Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. oraz zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym z trzech kwalifikacji, otrzyma certyfikat TECHNIKA ELEKTRYKA.

Osoba, która nie posiada wykształcenia średniego oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny K1 (E 7), K2(E 8) i K3 (E 24 ) a chce uzyskać certyfikat Technika elektryka musi uzupełnić wykształcenie ogólne średnie w Liceum Ogólnokształcącym lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.