Kursy kwalifikacyjne: Technik rachunkowości i Technik ekomomista

Osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie i ukończy kurs na kwalifikacę K1 (A 36) Prowadzenie rachunkowości i kurs K2 (A 65) - Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych oraz zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym z obu kwalifikacji, otrzyma certyfikat TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI.

Osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie i ukończy kurs na kwalifikacę K1 (a 35) - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i kurs K2 (A 36) - Prowadzenie rachunkowości oraz zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym z obu kwalifikacji, otrzyma certyfikat TECHNIKA EKONOMISTY.

Osoba, która nie posiada wykształcenia średniego oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny K1 (A 36) i K2 (A 65) a chce uzyskać tytuł Technika rachunkowości lub ukończy kurs na kwalifikacę K1 (A 35) i kurs K2 (A 36) a che otrzymać tytuł technika ekonomisty, musi uzupełnić wykształcenie ogólne średnie w Liceum Ogólnokształcącym lub zdać egzaminy w trybie eksternistycznym.