Kursy na kwalifikacje

 • REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w CKZ  Pobierz
 • Program nauczania zawodu Technik Rachunkowości  Pobierz
 • Program nauczania zawodu Technik Elektryk  Pobierz

 • Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadza w system edukacji zawodowej nową formę kształcenia - KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY. Ukończenie takiego kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kursowe formy kształcenia w miejsce szkół dla dorosłych (te zostaną zlikwidowane) to pomysł na integrację szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia.

  Uzupełnienie wykształcenia ogólnego dla dorosłych będzie możliwe tylko w liceach ogólnokształcących. Osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe będzie mogła uzupełnić wykształcenie w liceum ogólnokształcącym zaczynając od drugiej klasy. Osoba, która ukończyła gimnazjum, wykształcenie ogólne rozpoczyna od klasy pierwszej.
  Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową lub Technikum w zawodzie w systemie dziennym (dla młodzieży) zdawały egzaminy na poszczególne kwalifikacje w ciągu całego cyklu kształcenia i równolegle realizowały obowiązujący materiał z przedmiotów ogólnych przewidziany programem nauczania wspólnym dla wszystkich typów szkół i uzyskały poziom wykształcenia ogólnego niezbędnego do uzyskania odpowiednich certyfikatów w wybranych zawodowych.  Osoba, chcąca posiadać certyfikat technika musi posiadać wykształcenie średnie oraz ukończone kursy zawodowe na kwalifikacje obowiązujące w wybranym zawodzie.
  Osoba, chcąca posiadać certyfikat w wybranym zawodzie musi posiadać wykształcenie ogólne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz ukończone kursy zawodowe na kwalifikacje obowiązujące w wybranym zawodzie.
  Niezbędne wykształcenie ogólne można uzyskać w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub zaliczyć obowiązujący materiał eksternistycznie. Centrum Kształcenia Zawodowego w razie potrzeb będzie organizowało kursy przygotowujące do egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących, niestety komercyjnie.  Centrum Kształcenia Zawodowego planuje rozpocząć nabór na kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach. Celem organizacji tych kursów jest nabycie wiedzy i umiejętności w wybranym przez kandydata zawodzie. Po analizie nowych podstaw programowych i opracowanych programów nauczania Centrum Kształcenia Zawodowego proponuje wszystkim chętnym możliwość uzyskania nowych kwalifikacji, które po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną zostaną potwierdzone stosownym świadectwem lub certyfikatem. Nowy system umożliwia uzyskanie klasyfikacji zawodowych dla szerokiej rzeszy chętnych w różnych zawodach.