OFERTA KSZTAŁCENIA


ABSOLWENCI BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA !!!

ZACHĘCAMY DO KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA I ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA
NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA!!!

Kształcimy w systemie zaocznym w zawodach:


- technik elektryk;
- technik elektronik;
- technik mechatronik;
- technik mechanik;
- technik pojazdów samochodowych;
- technik robót wykończeniowych w budownictwie;
- technik usług fryzjerskich;
- technik żywienia i usług gastronomicznych.


Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego
etapu kształcenia i trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia
nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego
branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.

W branżowej szkole II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Ważnym aspektem kształcenia w branżowej szkole II stopnia, oprócz uzyskania tytułu
technika z danego zawodu jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, co
umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.


Kontakt - rekrutacja.ckz@wp.pl