Aktualności

17.11.2020r
Zarządzenia nr. 9


Zarządzenie nr 9/20/21 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego z dnia 06.11.2020 w sprawie organizacji kształcenia praktycznego w okresie zawieszania działalności dydaktycznej Centrum.

           


Treść zarządzenia
KLIKNIJ17.06.2020r
LUBUSKA EDUKACJA - CKZ w Gazecie Lubuskiej


Galeria            


Cały artykuł
KLIKNIJ
14.04.2020r
ZAJĘCIA ZDLANE

Centrum Kształcenia Zawodowego informuje o rozpoczęciu prowadzenia zajęć zdalnych, wszelkie materiały będą przesyłane do szkół macierzystych, uczniowie znajdą je na platformie lub dzienniku Librus swojej szkoły macierzystej.12.03.2020r
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

OD 12 MARCA DO 24 MAJA BR. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZOSTAJE CZASOWO OGRANICZONE. OZNACZA TO, ŻE W TYM OKRESIE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE ZARÓWNO PUBLICZNE, JAK
I NIEPUBLICZNE NIE BĘDĄ PROWADZIŁY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH. JEST TO DECYZJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WYNIKAJĄCA Z KONIECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA.21.02.2020r
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

CKZ


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego.
Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym.


Galeria Galeria Galeria
18.02.2020r
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W CKZ

CKZ


Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29 "Kasztanowa Kraina" w Gorzowie Wlkp. gościły w CKZ i z zainteresowaniem zwiedzały pracownie.


Galeria Galeria Galeria Galeria
07.02.2020r
ZAJĘCIA Z EKSPERTEM ZUS

CKZ


Dnia 7 lutego odbyły się zajęcia z ekspertem z ZUS Panią Danutą Paluch w ramach projektu
„e - Urząd”, która m.in. odpowiadała na pytania uczestników z zakresu ubezpieczeń społecznych
i świadczeń ZUS.


Galeria Galeria
01.02.2020r
FERIE W CKZ - ZAJĘCIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

CKZ


Wczoraj zakończyły się trwające tydzień Zajęcia z Robotyki i Programowania w Centrum Kształcenia Zawodowego dla naszych najmłodszych słuchaczy. Podczas ostatnich zajęć Pani Dyrektor mgr Dorota Kaczmarek podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach
i wręczyła Dyplomy Małego Konstruktora. Jednocześnie zaprosiła wszystkich na kolejną edycję zajęć, które odbędą się w najbliższe wakacje w Centrum Kształcenia Zawodowego.


Galeria Galeria Galeria
30.01.2020r
ZAWODOWCY W GORZOWIE


Galeria             Galeria


23.01.2020r
REALIZACJA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
W WOJ. LUBUSKIM

CKZ


W dniu 23.01.2020r. w siedzibie CKZ odbyła się konferencja „Realizacja przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w woj. lubuskim", której przewodniczyła pani Dorota Kaczmarek p.o. Dyrektora CKZ i pan Wacław Napierała Prezes Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorców Gorzowie Wlkp.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół zawodowych i kierownicy szkolenia praktycznego z 13 szkół kierujących młodocianych na dokształcanie teoretyczne do CKZ oraz rzemieślnicy i przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie.

Nie zabrakło przedstawicieli władz oświatowych pani Jolanty Andrysiak – Walas,
Z-cy Dyrektora Wydziału Edukacji i pani Grażyny Kołogreckiej – Dul, wizytatora
z Kuratorium Oświaty.

Na początku konferencji zostało podpisane porozumienie pomiędzy CKZ a Izbą
o współpracy na rzecz poprawy przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

Dyrektor CKZ p. Dorota Kaczmarek zaprezentowała działania edukacyjne i wychowawcze realizowane na dokształcaniu teoretycznym w CKZ, pan Karol Mazur przedstawił podsumowanie organizacji egzaminów czeladniczych. W trakcie konferencji był czas na dyskusję, poczęstunek i zwiedzanie nowoczesnych pracowni CKZ.


Galeria Galeria Galeria