• zna i szanuje symbole narodowe,
 • świadomie planuje karierę, a jego celem jest sukces,
 • nie ma problemów z zatrudnieniem,
 • posiada wysoki zasób wiedzy pozwalający na kontynuowanie nauki,
 • czyta ze zrozumieniem rysunek techniczny,
 • zdobytą wiedzę i umiejętności praktycznie stosuje w życiu,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami,
 • rozwija swoje zdolności i zainteresowania,
 • potrafi efektywnie wykorzystać ofertę edukacyjną szkoły,
 • stosuje zasady fair play,
 • na co dzień stosuje zasady savoir – vivre’u,
 • uznaje autorytet rodzica, nauczyciela,
 • jest koleżeński, tolerancyjny,
 • korzysta z biblioteki,
 • rozwija swoją osobowość,
 • dba o higienę oraz prowadzi i upowszechnia zdrowy styl życia,
 • szanuje mienie,
 • jest obowiązkowy,
 • szanuje innych ze względu na rasę, przekonania religijne, warunki psychiczne i fizyczne,
 • umie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i porażek,
 • wykazuje inicjatywę społeczną, bierze udział w akcjach charytatywnych,
 • wie, że trzeba się uczyć całe życie.